Kontaktinformasjon:

E-post: post@ochs.no

Leder: Julie Mathillas 995 62 558

Kommende arrangementer med OChS:

02.06 kl. 19.00: Evensong i Trefoldighetskirken

Gi din støtte til Oslo Chorale Selskap når du tipper!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Det er helt gratis for deg! Vi oppfordrer deg til å støtte oss!
Last ned strekkode og informasjon her.

OCHS på Facebook

Thursday
Dec012016

Lessons & Carols 2016

Tekstlesninger og julemusikk med Oslo Chorale Selskap  

Lessons & Carols er en type julegudstjeneste, med opphav fra anglikansk kristendom. I dag blir gudstjenesten også brukt i katolske og protestantiske kirker, og er blitt et vanlig format for skolegudstjenester ved juletider. Ni korte bibeltekster knyttet til syndefallet, løftet om en Messias og fødselen til Jesus blir lest, og tekstene ispes julesanger, salmer og korsang.
Onsdag 21. desember kl. 18.00 i Trefoldighetskirken. 
Fri entré.
Tuesday
Oct062015

Allehelgenskonsert

Mellom 18. oktober og 1. november arrangeres Røa musikkfestuker for 11. gang. I den forbindelse urfremfører Oslo Chorale Selskap Requiem ”Missa defunctorum” av Røas komponist Kjell Mørk Karlsen.

Konserten holdes 1. november klokken 19.30 i Røa kirke. Entré 150,-.

Wednesday
Sep302015

Mozart: Grosse Messe in C-moll

15. november er det duket for Mozarts storslagne messe i C-moll i Trefoldighetskirken klokken 19.00. Oslo Chorale Selskap får selskap av en rekke musikere fra Oslo filharmoniske orkester og solistene Ingeborg Dalheim (sopran), Marit Sehl (sopran), Nicolas Cottellessa (tenor) og Olle Holmgren (bass).

Les mer om verket her.

Billetter kan kjøpes på billettservice.

 

 

 

 

 

Tekst og oversettelse av verket:

KYRIE

Kyrie (Andante moderato: Kor og Sopran) 

Kyrie eleison.                                                                     Herre, miskunn deg over oss.

Christe eleison.                                                                  Kristus, miskunn deg over oss.

Kyrie eleison.                                                                     Herre, miskunn deg over oss.

 

GLORIA

Gloria (Allegro vivace: Kor) 

Gloria in excelsis Deo.                                                      Ære være Gud i det høyeste.

Et in terra pax                                                                     Og fred på jorden for mennesker

hominibus bonae voluntatis.                                           av god vilje.

 

 

Laudamus te (Allegro aperto: Sopran) 

Laudamus te. Benedicimus te.                                       Vi priser deg. Vi velsigner deg.

Adoramus te. Glorificamus te.                                        Vi tilber deg. Vi forherliger deg.

 

Gratias (Adagio: Kor) 

Gratias agimus tibi                                                            Vi takker deg for din store herlighet.

propter magnam gloriam tuam.     

 

 

Domine (Allegro moderato: Sopran I og II) 

Domine Deus, Rex caelestis,                                          Herre vår Gud, Himlenes konge,

Deus Pater omnipotens.                                                  Gud allmektige Fader.

Domine Fili unigenite Jesu Christe.                                              Herre, du enbårne sønn, Jesus Kristus.

Domine Deus, Agnus Dei,                                                               Herre, vår Gud. Guds lam.

Filius Patris.                                                                        Faderens Sønn.

 

Qui tollis (Largo: Dobbelt kor) 

Qui tollis peccata mundi,                                                  Du som tar bort verdens synder,  

miserere nobis.                                                                  miskunn deg over oss.

Qui tollis peccata mundi,                                                  Du som tar bort verdens synder,  

suscipe deprecationem nostram.                                   hør vår bønn.

Qui sedes ad dexteram Patris,                                        Du som sitter ved Faderens høyre hånd,

miserere nobis.                                                                  miskunn deg over oss.

 

Quoniam (Allegro: Sopran I og II, Tenor) 

Quoniam tu solus Sanctus,                                             For du alene er hellig,

tu solus Dominus,                                                             du alene er Herren,

tu solus Altissimus.                                                           du alene er den høyeste.

 

Jesu Christe (Adagio: Kor)  

Jesu Christe.                                                                      Jesus Kristus.

 

Cum Sancto Spiritu (Kor)                                              

Cum Sancto Spiritu                                                           Med den Hellige Ånd

in gloria Dei Patris.                                                            i Gud Faderens herlighet.

Amen.                                                                                  Amen.

 

CREDO

Credo (Allegro maestoso: Kor)

Credo in unum Deum.                                                     Jeg tror på én Gud.

Patrem omnipotentem,                                                    den allmektige Fader,

factorem caeli et terrae,                                                   som har skapt himmel og jord,

visibilium omnium et invisibilium.                                  alle synlige og usynlige ting.

 

 

Credo in unum Dominum Jesum Christum,                               Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,

Filium Dei unigenitum,                                                     Guds enbårne Sønn,

Et ex patre natum ante omnia saecula.                        født av Faderen fra evighet.

Deum de Deo, lumen de lumine,                                   Gud av Gud, lys av lys,

Deum verum de Deo vero,                                              sann Gud av den sanne Gud,

Genitum non factum,                                                        Født, ikke skapt,

consubstantialem Patri:                                                    av samme vesen som Faderen,

per quem omnia facta sunt.                                            Ved Ham er alt blitt skapt.

Qui propter nos homines,                                                                For oss mennesker,

et propter nostram salutem,                                            og for vår frelses skyld,

descendit de caelis.                                                          steg han ned fra himmelen.

 

 

Et incarnatus est (Andante: Sopran)

Et incarnatus est de Spiritu Sancto,                               Han er blitt kjød ved den Hellige Ånd,  

ex Maria Virgine: et homo factus est.                            av Jomfru Maria, og er blitt menneske.

 

 

SANCTUS

Sanctus (Largo: Dobbelt kor) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,                                             Hellig, hellig, hellig,

Dominus Deus Sabaoth.                                                  er Herren, hærskarenes Gud.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.                                  Himmelen og jorden er fulle av din herlighet.

Hosanna in excelsis.                                                        Hosanna i det høye.

 

 

BENEDICTUS

Benedictus (Allegro comodo: Kvartett og dobbelt kor) 

Benedictus qui venit                                                         Velsignet være han,

in nomine Domini.                                                            som kommer i Herrens navn.

Hosanna in excelsis.                                                        Hosanna i det høye.

Tuesday
Mar032015

Oslo Korfestival 2015

23.- 26. april går Oslo Korfestival 2015 av stabelen. Årets bidragsytere er Eplemøya songlag, Nordic voices, Sølvguttene, Trefoldighet jentekor og Oslo Chorale selskap. 

For mer informasjon og konsertprogram se www.oslokorfestival.no

 

Wednesday
Nov192014

Lessons & Carols 2015


17. desember er det igjen tid for Lessons & Carols. Årets bestillingsverk, "Med englar syng Guds lov og pris" og "Lat harpa låta", er komponert for Oslo Chorale Selskap av Henrik Ødegaard i 2014. Kom og hør urfremføringen av dem, og andre vakre julesanger og salmer, i Trefoldighetskirken klokken 19.00.

Lessons & Carols er en type julegudstjeneste, med opphav fra anglikansk kristendom. I dag blir gudstjenesten også brukt i katolske og protestantiske kirker, og er blitt et vanlig format for skolegudstjenester ved juletider. Gudstjenesten er en feiring av fødselen til Jesus. Ni korte bibeltekster knyttet til syndefallet, løftet om en Messias og fødselen til Jesus blir lest, og tekstene ispes julesanger, salmer og korsang.

Alteret i Trefoldighetskirken. Foto: Kristian E. Kvalem